طراحی و استقرار برنامه ترویجی در مورد نقش  قطب­های علمی علوم پزشکی برای قانون گذاران، سیاست­مداران و بخش­های دولتی و خصوصی  حوزه سلامت

کارفرما: قطب چشم پزشکی فارابی- سال 1395

طراحی برنامه ه­ای ترویجی در مورد نقش قطب­های علمی علوم پزشکی برای قانون گذاران، سیاست­مداران و بخش­های دولتی و خصوصی حوزه سلامت، به‌عنوان یکی از اولویت‌های دبیرخانه شورای عالی قطب‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شناخته‌شده‌است. قطب چشم پزشکی فارابی به عنوان مجری، برای پیاده‌سازی عملیاتی پروژه از موسسه هومان همراهان دانش دعوت به همکاری کرد. هومان با اعلام رسمی موضوع به تمامی قطب‌ها و مشارکت دادن آن‌ها در این فرایند فرصت معرفی ظرفیت‌های علمی و عملیاتی قطب‌ها را فراهم کرد. این پروژه در بازه زمانی 6 ماهه به انجام رسید.از 50 قطب علوم پزشکی کشور، 36  قطب در این پروژه همکاری داشتند. قطب چشم پزشکی فارابی این مجموعه ارزشمند را در اختیار دبیرخانه عالی شورای قطب‌های وزارت بهداشت، قرار داده است تا با ارسال این مجموعه تبلیغی- تشویقی برای گیرندگان خدمت امکان استفاده از توانایی و عملکرد­ قطب­ها و تعامل بهتر و کاربردی تر آن‌ها با مراکز هدف بیش از پیش فراهم گردد.