فراوری و بومی‌سازی راهنماهای بالینی

کارفرما: شبکه تحقیقات بیماری‌های چشم

شبکه تحقیقات بیماری‌های چشم به منظور به روز رسانی و ارتقای طبابت چشم‌پزشکی در کشور برخی از اولویت‌های موضوعی در حوزه چشم پزشکی جهت تهیه راهنماهای بالینی را تعیین کرده است. با توجه به سابقه فعالیتی موسسه در حوزه چشم پزشکی، فراوری و بومی ‌سازی دو گایدلاین زیر به موسسه هومان واگذار شده است:

  1. راهنمای بالینی درباره مداخلات تغذیه و مکمل­های غذایی در بیماران ARMD
  2. راهنمای بالینی کارگذاری حلقه­‌های داخل قرنیه­ای برای قوز قرنیه

تیم متخصصین موسسه با جلب مشارکت اساتید و صاحبنظران حوزه چشم پزشکی و همکاری نزدیک اعضای شبکه تحقیقات بیماری‌های چشم در حال تهیه این راهنماها می‌باشد.