تاریخ شفاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران (کتاب طلایه‌داران دانشگاه)

کارفرما: روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران در اقدامی خلاقانه جهت مستند کردن تاریخ شفاهی دانشگاه مصاحبه‌های صمیمی و دوستانه‌ای را با اساتید و پیشکسوتان دانشگاه طراحی کرده است که طی آن ضمن آشنایی بیشتر با اساتید قدیمی و جدید دانشگاه مسیر رشد و توسعه دانشگاه و روند شکل‌گیری گروه‌های مختلف آموزشی و درمانی از زبان بانیان آن تشریح می‌شود.

در ابتدای مسیر این پروژه ارزشمند و ماندگار، موسسه هومان در پیاده سازی این مصاحبه‌ها روابط عمومی را همراهی می کرد. اما به مرور زمان با شناخت بیشتر ظرفیت‌های فنی و تخصصی موسسه کار ویراستاری ادبی و تبدیل مصاحبه‌ها به کتاب طلایه‌داران، بطور کامل به موسسه هومان واگذار شد. تا به حال این مجموعه در قالب 3 جلد کتاب (120 مصاحبه) تدوین و منتشر شده است. کلیه این مصاحبه‌ها در سایت روابط عمومی دانشگاه به آدرس زیر قابل دستیابی هستند.

http://pr.tums.ac.ir/?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=827