طراحی و اجرای رجیستری کاتاراکت در کشور

کارفرما: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

بر اساس گزارشات سازمان جهانی بهداشت، بعد از عیوب انکساری کاتاراکت دومین علت اختلال بینایی در سطح جهان است و 33% از اختلالات بینایی را به خود اختصاص داده است. همچنین 11% از نابینایی در سطح جهان بدلیل کاتاراکت رخ می دهد، به عبارتی دیگر کاتاراکت اولین علت نابینایی در سطح جهان نیز است. مطالعاتی از ایران که به بررسی اختلال بینایی و نابینایی پرداخته است نشان می دهند، کاتاراکت جز اصلی ترین علت های اختلال بینایی و اصلی ترین علت نابینایی مطرح می باشد. 

در سال 1999 پروژه vision2020 ارائه شد که ریشه کنی نابینایی بدلیل کاتاراکت جز اهداف اصلی این پروژه قرار گرفت. استراتژی های مختلفی برای رسیدن به این هدف ارائه شد که بالا بردن تسهیلات جراحی کاتاراکت و بالا بردن کیفیت این جراحی نیز از مهمترین این استراتژی ها بود. در این برنامه 3 هدف مهم به عنوان ارزیابی برای وضعیت کاتاراکت در کشورها ارائه شد. این اهداف به ترتیب عبارت بودند از میزان جراحی کاتاراکت، میزان پوشش کاتاراکت و کیفیت جراحی کاتاراکت.

از این رو توجه به جراحی آب مروارید و ثبت اطلاعات آن می تواند داده های پژوهشی مورد نیاز برای سیاست گذاری در حوزه پیشگیری را برای سیاست گذاران بهداشتی فراهم کند. از سوی دیگر توجه به کیفیت فرآیند جراحی و ثبت نتایج آن می تواند در جهت گیری سیاست های  درمانی و آموزشی تاثیر گذار باشد.

با توجه به ظرفیت‌های علمی و تکنولوژیکی موسسه هومان، برنامه توسعه ثبت اطلاعات جراحی آب مروارید کشور به موسسه هومان واگذار شده است. این برنامه در چندین فاز مطالعاتی، اجرایی، نظارتی طراحی و تدوین شده‌است. تاکنون فاز اول این برنامه شامل طراحی مدل مفهومی سامانه الکترونیکی ثبت جراحی آب مروارید در ایران به پایان رسیده است.